search
top

Cliff Clavins Bøffel Teori

Cheers, eller Sam’s Bar på dansk, var en af mine favoritserier når jeg var ung. Senere i livet har jeg fået et tæt forhold til Boston, hvor Cheers lå. Den hedder egentlig Bull & Finch og er anmeldt her. Norm har været min favorit, og da jeg startet denne blog var det altid med en Normism.

Men Clifford C. Clavin jr eller bare Cliff, er en god mand også. En irriterende ”know it all” fyr, som ofte er på værtshuse. Men han havde jo også nogle gode kommentarer. Her er måske den bedste:

Gule Gardiner og Klassikere

Her er den originale på engelsk

“Well, ya see, Norm, it’s like this… A herd of buffalo can only move as fast as the slowest buffalo. And when the herd is hunted, it is the slowest and weakest ones at the back that are killed first.

This natural selection is good for the herd as a whole, because the general speed and health of the whole group keeps improving by the regular killing of the weakest members!

In much the same way, the human brain can only operate as fast as the slowest brain cells. Excessive intake of alcohol, as we know, kills brain cells. But naturally, it attacks the slowest and weakest brain cells first. In this way, regular consumption of beer eliminates the weaker brain cells, making the brain a faster and more efficient machine!

That’s why you always feel smarter after a few beers.”

Og her er den på dansk igen i tekstform.

”Nå Norm, sådan er det…. “En flok bøfler kan kun bevæge sig så hurtigt som den langsomste bøffel. Når flokken er jaget, er det de langsomste og svageste som ligger bagerst, der bliver dræbt først.

Denne naturlige udvælgelse er god for flokken som helhed, fordi hele flokkens helbred og fart bliver stærkere, når dens svageste medlemmer til stadighed bliver dræbt.

På næsten samme måde kan den menneskelige hjerne kun fungere så hurtigt som de langsomste hjerneceller. Overdreven indtagelse af alkohol dræber, som vi ved, hjerneceller, men naturligvis angriber den de langsomste og svageste hjerneceller først. På denne måde eliminerer regelmæssig indtagelse af øl de svagere hjerneceller, hvilket gør hjernen en hurtigere og mere effektiv maskine!

Det er derfor, du altid føler smartere efter et par øl. ”

Bliv smartere i weekenden – drik mere øl!  God weekend!

Comments are closed.

top
Get Adobe Flash player